Το Ιατρείο Νεφρολογίας & Υπέρτασης των Ιατρείων ΙΑΤΩΡ
 φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο αναφοράς στα νεφρικά 
νοσήματα και την αρτηριακή υπέρταση. Το Ιατρείο είναι 
στελεχωμένο με ιατρούς με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση 
στην Κλινική Νεφρολογία, την αιμοκάθαρση, την περιτοναϊκή 
κάθαρση και τη νεφρική μεταμόσχευση.

Το Ιατρείο αναλαμβάνει την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση 
και την αντιμετώπιση όλου του φάσματος 
των νεφρικών παθήσεων, όπως:
- η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
- οι διάφορες μορφές οξείας νεφρικής ανεπάρκειας
- η διαβητική νεφροπάθεια και οι νεφροπάθειες 
που σχετίζονται με την παχυσαρκία
- η λευκωματουρία και το νεφρωσικό σύνδρομο
- η μικροσκοπική και μακροσκοπική αιματουρία 
- το νεφριτιδικό σύνδρομο
- οι αγγειίτιδες και τα νοσήματα του συνδετικού ιστού
- οι συγγενείς νεφροπάθειες (πχ σύνδρ. Alport, 
κληρονομικές μορφές IgA νεφροπάθειας, πολυκυστική νόσος
 νεφρών, κλπ) 
- οι φαρμακευτικές νεφροπάθειες
- οι αγγειακές παθήσεις των νεφρών
- οι ουρολοιμώξεις
- η νεφρολιθίαση
- οι όγκοι του ουροποιητικού

Το Ιατρείο αναλαμβάνει την διερεύνηση και αντιμετώπιση 
όλων των τύπων αρτηριακής υπέρτασης.
Επίσης, το ιατρείο αναλαμβάνει την προετοιμασία και την 
ένταξη του ασθενούς σε πρόγραμμα υποκατάστασης της
 νεφρικής λειτουργίας με όλες τις καθιερωμένες μεθόδους
 (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση) και τις παραλλαγές τους,
 καθώς και την παρακολούθηση των ασθενών που ήδη 
υποβάλλονται στις μεθόδους αυτές.
Τέλος, το Ιατρείο αναλαμβάνει την προετοιμασία για νεφρική
 μεταμόσχευση και την παρακολούθηση μεταμοσχευμένων
 ασθενών.