Μεταμόσχευση νεφρού

transplant

Η μεταμόσχευση νεφρού

Καθώς το αμυντικό σύστημα του οργανισμού σου φυσιολογικά ΅επιτίθεται΅ έναντι οποιουδήποτε ξένου συστατικού, το ίδιο θα κάνει και κατά του νεφρικού μοσχεύματος. Ως εκ τούτου, για να μπορέσει ο οργανισμός σου να κάνει   δεκτό το νεφρικό μόσχευμα, θα χρειαστεί να λαμβάνεις ειδικά φάρμακα που ονομάζονται ανοσοκατασταλτικά και έχουν την ιδιότητα να καταστέλουν τους αμυντικούς μηχανισμούς του οργανισμού σου.

Ο χειρουργός θα τοποθετήσει το νεφρικό μόσχευμα στο κατώτερο μέρος της κοιλιάς σου, και θα το συνδέσει με μια μεγάλη αρτηρία και μια φλέβα σου για να μπορεί να αιματώνεται. Επίσης θα ενώσει τον ουρητήρα του μοσχεύματος με την ουροδόχο κύστη σου,για να μπορούν να παροχετεύονται τα ούρα που θα παράγει το μόσχευμα. Το νέο μόσχευμα μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί ευθύε αμέσως ή μπορεί να καθυστερήσει να λειτουργήσει για αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες. Στην τελευταία περίπτωση θα χρειαστεί να υποστηριχθείς με αιμοκάθαρση μέχρι το μόσχευμα να λειτουργήσει ικανοποιητικά. Οι δικοί σου μη λειοτυργικοί νεφροί μπορούν να παραμείνουν στον οργανισμό σου, εκτός αν εμφανίσουν προβλήματα όπως λοιμώξεις ή καρκίνο.

 

 

Πτωματική λίστα

Εάν οι εξετάσεις δείξουν ότι είσαι σε καλή κατάσταση και μια μεταμόσχευση θα μπορούσε να γίνει με ασφάλεια για σένα, τότε το μεταμοσχευτικό σου κέντρο θα σε τοποθεήσει στην Εθνική πτωματική λίστα νεφρικών μοσχευμάτων. Το πόσο θα περιμένεις εξαρτάται από πολλύς παράγοντες και δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί. Προτεραιότητα δίνεται στους ασθενείς που ήδη περιμένουν αρκετό καιρό, όμως και άλλοι παράγοντες παίζουν ρόλο, όπως πχ η ηλικία σου, ή η ομάδα αίματός σου. 

Εάν έχεις κάποιον ζώντα δότη η μεταμόσχευση μπορεί να προγραμματισθεί άμεσα και δεν χρειάζεται να περιμένεις στην πτωματική λίστα.

 

 

 

Ιστοσυμβατότητα

 

Είτε λαμβάνεις πτωματικό μόσχευμα είτε μόσχευμα από ζώντα δότη η μεταμοσχευτική ομάδα λαμβάνει υπόψη της τρείς παράγοντες για το ταίριασμα του κάθε μοσχεύματος με τον υποψήφιο δότη. Οι παράγοντες αυτοί καθορίζουν λατά πόσο το αμυντικό σύστημα του οργανισμού σου θα δεχθεί ή θα απορρίψει το νεφρικό μόσχευμα.

 

  • Ομάδα αίματος. Η ομάδα αίματός σου—A, B, AB, ή O— πρέπει να είναι συμβατή με την ομάδα του δότη. Παρόλα αυτά κάποια κέντρα έχουν αναπτύξει τεχνικές για τη μεταμόσχευση μεταξύ δότη και λήπτη με ασύμβατες ομάδες αίματος με ικανοποιητικά αποτελέσματα.
  • Αντιγόνα HLA. Αυτά τα 6 αντιγόνα είναι πρωτεϊνες που βοηθούν το αμυντικό σου σύστημα να διακρίνει ανάμεσα στα δικά σου συστατικά και ιστούς και τα ξένα συστατικά και ιστούς. Υπό προϋποθέσεις μπορείς να ματαμοσχευθείς και με μόσχευμα με ασυμβατότητα HLA αντιγόνων. 
  • Cross-match. Η δοκιμασία του cross-match είναι το τελευταίο τεστ πριν λάβει χώρα η  μεταμόσχευση. Σ’ αυτήν, μια μικρή ποσότητα του αίματός σου αναμιγνύεται με ένα δείγμα από το αίμα του δότη για να διαπιστωθεί εάν θα προκληθεί αντίδραση. Εάν δεν παρατηρηθεί σημαντική αντίδραση (αρνητικό cross-match) η μεταμόσχευση μπορεί να πραγματοποιηθεί. Αντίθετα, θετικό cross-match σημαίνει κίνδυνο απόρριψης και η μεταμόσχευση δεν δύναται να γίνει.